Gazontips

Om een mooi gazoMaaien zonder bak met MAXAMn in goede conditie te houden, is het raadzaam in het groeiseizoen een meststof te gebruiken die circa 3 maanden werkt. Begin hiermee – afhankelijk van het weer – in maart/april/mei en herhaal de behandeling in juni/juli/augustus.
Na het strooien van gazonmest is het raadzaam de eerste drie keer zonder bak te maaien, zodat de voedzame meststoffen niet voortijdig worden opgezogen door de machine. Maait u met een kooimaaier, dan is dit laatste niet van belang.